Hermanowie
Kocyanowie
Brzostowiczowie
Puzonowie
Mapa Galicji 1800

Strona poświęcona genealogii rodzin:
Hermanów, Puzonów, Kocyanów i Brzóstowiczów

Gromadzenie danych o przeszłości własnej rodziny, nieuchronnie prowadzi do poznawania dziejów innych spokrewnionych familii.

Tak stało się w przypadku mojej babci Marii Puzon, siostry słynnej Baśki Puzon z Jarosławia, która w latach 70. porządkując wiedzę o swojej, Puzonów, rodzinie, wdała się w dogłębne poszukiwania przeszłości rodziny Kocyanów. 

Z kolei moja mama Teresa Herman, podtrzymała dzieło babci, rozszerzając naszą wspólną wiedzę o losy rodziny Brzóstowiczów. W latach 90. prowadziła wspólnie ze swoim bratem Telesforem Brzóstowiczem rozliczne wyprawy na cmentarze i parafie we wsiach i miasteczkach poznańskich, zamieszkiwanych w przeszłości przez przodków.

Teraz ja próbuję spamiętać to wszystko, co ustaliły babcia z mamą, a równocześnie próbuję te wiedzę rozszerzyć.

Być może ta strona przyczyni się do tego, że odwiedzające ją osoby będą znały jakieś fakty, daty, ludzi, uzupełnienia, anegdoty. Bardzo na to liczę.

Ta strona to moje początki w Internecie. Dlatego jest jeszcze uboga w treść i niedoskonała w formie. Ale przyrzekam, że będę ją stale uzupełniał i modyfikował.

Na życzenie sporządzę dowolne zestawienie linii pokrewieństwa, drzewa genealogiczne, osie czasu...

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt.

 Stanisław K Herman

Strona poświęcona Marii Hermanowej z Puzonów, Teresie Herman z Brzóstowiczów Telesforowi Felicjanowi i Krzysiowi Brzóstowiczom.

Data ostatniej modyfikacji: 09 grudnia 2003